Posted in health care policy reflection and observation science

Gepaste zorg! Who cares?

Is ‘gepaste’ zorg verleden tijd? Betekent het, dat die zorg niet meer past? Dus dat de zorg passend gemaakt moet worden? En passende zorg is…

read more... Gepaste zorg! Who cares?
Posted in health care participation reflection and observation

KANKER-RAAR ?

Hij zei, dat hij kanker had: zijn prostaat en misschien nog wat. Klagen doen we allemaal, vooral met zo een kwaal. Maar was het waar…

read more... KANKER-RAAR ?
Posted in health care policy

Waarom zijn de verpleeghuizen er nog? Tijd voor een andere aanpak!

Vijf jaar geleden (voorjaar 2018) presenteerde de minister van VWS aan de Tweede Kamer een Programmaplan (1), getiteld ‘Thuis in het Verpleeghuis, waardigheid en trots…

read more... Waarom zijn de verpleeghuizen er nog? Tijd voor een andere aanpak!
Posted in health care policy reflection and observation

Problemen in de gezondheidszorg; oplossingen? zorgelijk!

Er is een nieuw akkoord over hoe de problemen in de gezondheidszorg op te lossen. Zijn er dan problemen? Ja, maar dat is binnenkort verleden…

read more... Problemen in de gezondheidszorg; oplossingen? zorgelijk!
Posted in health care participation policy

Ervaringsdeskundigen in de zorg.

Is er een nieuw beroep in de zorg op komst, te weten de ervaringsdeskundige? Ja, stelt de GGZ: “Langzaam maar zeker gaan er meer (betaalde)…

read more... Ervaringsdeskundigen in de zorg.
Posted in health care policy reflection and observation

Umbruchkompetenz.

In de NRC van 7 januari jl. stond Juurd Eijsvogel stil bij het vermogen om met ingrijpende veranderingen om te gaan. Dat heet – zo vertelde hij – in Duitsland Umbruchkompetenz. Het is een begrip, dat vraagt om nader te bekijken en dat deed hij, gericht op de recentste eenwording van Duitsland. Zijn nadere beschouwing paste bij een vraag, die – n.a.v. de toeslagaffaire – actueel is: kan een mens zich schamen voor iets, dat die mens niet weet? Het lijkt zo. Een Nederlandse politicus zei: ‘Ik wist het niet. Ik schaam mij diep’. Dan blijft toch de vraag: had de politicus het kunnen weten? En als dat zo is, zou dat een reden voor schaamte kunnen zijn? Zou dat iets te maken met Umbruchkompetenz in Nederland?

read more... Umbruchkompetenz.
Posted in health care policy reflection and observation

Complexe zorg

Langdurige zorg, intensive care, transitie-zorg zijn voorbeelden van complexe zorg. Het zijn ook voorbeelden van waar de zorg aan de kwetsbare burger in het laatste…

read more... Complexe zorg
Posted in health care old people reflection and observation

Kwetsbaar zorgbeleid: op zoek naar de menselijke maat.

Vanaf het begin van deze eeuw krijgt de ‘kwetsbare oudere’ veel aandacht. Kwetsbaar was in de vorige eeuw een burger, die laag opgeleid en/of werkeloos…

read more... Kwetsbaar zorgbeleid: op zoek naar de menselijke maat.
Posted in health care policy

Aanpak inrichting zorg leidt tot zorgrobotisering.

Een interessant statement maakt Emma Bruns in de NRC van 21-22 december 2019: “Tijd om even op de rand van het bed te gaan zitten,…

read more... Aanpak inrichting zorg leidt tot zorgrobotisering.
Posted in health care old people policy

From frailty to resilience: time for a new approach.

Frailty is a well-known concept in ageing societies. Frailty is considered common in old age. It indicates a loss of resources on physical, cognitive, and…

read more... From frailty to resilience: time for a new approach.