Posted in participation science

Wie schrijft die blijft …..

“Wie schrijft, die blijft.” heb ik lang gedacht. Dus jaren geleden niet langer gewacht en onvervaard in de pen geklommen, niet wetend waar ik aan…

read more... Wie schrijft die blijft …..
Posted in death participation reflection and observation

R.I.P. op tijd: gedachten bij 2 november.

Naar boven of naar onder: is dat echt zo bijzonder? Naar de hemel of naar de hel? Als je er bent zie je het wel!…

read more... R.I.P. op tijd: gedachten bij 2 november.
Posted in old people participation reflection and observation

Ode aan M

Een acht en nul, nooit aan gedacht, en het vervolg is onverwacht Maar, wat ook komt, sta op wacht! Want, als een dief in de…

read more... Ode aan M
Posted in health care participation reflection and observation

KANKER-RAAR ?

Hij zei, dat hij kanker had: zijn prostaat en misschien nog wat. Klagen doen we allemaal, vooral met zo een kwaal. Maar was het waar…

read more... KANKER-RAAR ?
Posted in participation policy

Dienstverlening 2022: ‘Wisdom of the crowd’?

Begin december is een drukke tijd. Nu ‘corona’ op de achtergrond is, krijgt het ‘normale’ weer alle ruimte. Wachttijden, files, vertragingen. Dat is geen keuze;…

read more... Dienstverlening 2022: ‘Wisdom of the crowd’?
Posted in health care participation policy

Ervaringsdeskundigen in de zorg.

Is er een nieuw beroep in de zorg op komst, te weten de ervaringsdeskundige? Ja, stelt de GGZ: “Langzaam maar zeker gaan er meer (betaalde)…

read more... Ervaringsdeskundigen in de zorg.
Posted in participation policy

Keukentafels

Eindelijk is er nu ook onderzoek dat aantoont wat iedere burger, die wilde luisteren, al wist: mensen in nood worden in Nederland dankzij de ‘participatiesamenleving’…

read more... Keukentafels
Posted in participation policy reflection and observation

Toekomstdenken.

In de jaren 60 van de vorige eeuw wierp het nieuwe millennium zijn schaduw vooruit. Hoe zou Nederland er in het jaar 2000 uit zien?…

read more... Toekomstdenken.
Posted in participation policy

Vertrouwen

De laatste jaren is het bon ton rondom de jaarwisseling. “Het gaat beter. Toch?” Zo hoopt Marike Stellinga op 30 december 2016 in haar NRC…

read more... Vertrouwen
Posted in old people participation

Oud inclusief

Het congres van de Gerontological Society of America (GSA) trekt meer dan 4000 deelnemers wereldwijd. Terzijde met America wordt de VS bedoeld. Het wordt gehouden…

read more... Oud inclusief