Drie jaar bloggen

Dit is – welgeteld – mijn 120ste blog. Het 32ste in het derde jaar. Ook in het derde jaar zijn wetenschap (9x), gezondheidszorgbeleid (6x), ouderenzorg (6x), en in mindere mate (met ieder 3x) inhoud van de zorg en kunst/cultuur de onderwerpen die mij het meest aan het hart lagen. Daar ligt mijn engagement, mijn maatschappelijke verbintenis blijkbaar. Een verbintenis gaat noodzakelijkerwijs over de ander en mij. Zonder de ander bestaat ‘Ik’ niet.
Mijn engagement ligt vooral bij die ander, die niet meer gezien wordt, die niet meer gezien mag worden; die wordt weggestopt, uitgezet, verdwijnt. Als de ander verdwijnt uit de samenleving wordt die onmenselijk en daarmee de maatschappij. Dat is ook een normatieve stellingname.

In een wetenschappelijk artikel, dat in 2012 verschijnt, probeer ik uit te leggen dat de maatschappelijke ontwikkeling van de laatste decennia begrepen moeten worden in de (impliciete) veranderde betekenis van de begrippen vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit en de daarmee gepaard gaande verstoorde balans tussen de drie begrippen. De gevolgen kent iedereen; algemeen geformuleerd: individualisme, ‘ik cultuur’, gebrek aan respect voor de ander, maar met veel cijfers en incidenten te preciseren. Mijn blogs van de laatste maanden tonen mijn zoektocht naar een verklaring voor de ‘ontmenseling’ van de maatschappij en voorzichtige ideeën over oplossingen. Voorzichtig, omdat de diagnose niet zo gemakkelijk is en omdat oplossingen niet liggen waar ze meestal worden neergelegd: in maatregelen. Maatregelen zijn ineffectief, omdat het ontbreekt aan een ‘verstehende’ analyse. De eerste vraag is niet ‘wat is het probleem?’ maar ‘Wat kan ik voor je doen?’ Maatregelen zijn regels, die niets doen, maar veronderstellen dat de ander wat gaat doen. De ander heeft echter geen verbintenis.

In het huidige tijdsgewricht zien sommige analisten nieuwe tweedelingen ontstaan. Niet langer links-rechts (Chavannes), of arm-rijk, maar boven-onder (Wijffels; zie blog 11 december 2010) of ‘universalisme’ versus ‘particularisme’ volgens Paul Schnabel (NRC 20 september 2011), wat bij Paul Scheffer 11 dagen later ‘wereldburger’ versus ‘kleinburger’ heet. Beeldend is de tweedeling ‘collectieve schuld’ versus ‘individuele winst’ die door een Leuvense hoogleraar economie recentelijk werd genoemd, waarbij bankiers en politici voorop lopen. De leidende principes bij deze tweedelingen zijn steevast ik tegenover de ander: ”Als er iets fout gaat, ligt het aan de ander”. “Als ik mijn zin niet krijg, is de ander de klos”. “Als er iets goeds gaat, komt het door mij”. “Als het goed gaat, heb ik recht op meer dan de ander”. Eigen verantwoordelijkheid is letterlijk geworden.

Het gaat echter niet om een tweedeling; een foute, niet ‘verstehende’ analyse. Bij een foute diagnose zijn maatregelen om de ongewenste gevolgen te bestrijden tweemaal ineffectief en werken daarmee averechts; ze versterken het ongewenste. Mijn zoektocht en engagement zijn nog niet ten einde.

Author: Wim van den Heuvel

W.J.A. (Wim) van den Heuvel is born in Nuenen, the Netherlands. He is professor emeritus of the University of Groningen and of Maastricht University, the Netherlands, but still works as advisor/consultant/researcher. After Grammar School (Dutch: ‘Gymnasium’), he got his masters in Sociology and his PhD (thesis on ‘Adjustment in Nursing Homes’) at Radboud University Nijmegen. After assistant Professor at the Institute of Social Medicine, and of the Gerontology Centre, Radboud University Nijmegen (1969-1975) he was pointed as Director of the Institute of Social Oncology (Dutch Cancer Society, KWF), Amsterdam (1976 -1980). In 1979 Queen Juliana appointed him as Professor of medical sociology, University of Groningen, Faculty of Social Sciences and Faculty of Medicine. In 1989 he also became Scientific Director of the Northern Centre for Health and Research University of Groningen. In the period 2000-2005 he was working as Professor in Rehabilitation and Handicap Maastricht University, Maastricht, also acting as Director General Institute for Rehabilitation Research and as Scientific Director of Research school of Primary Health Care Research (CaRe), Maastricht University. He was visiting professor at Syracuse University USA (1975), the University of Vienna, Austria (1997) and Titu Maiorescu University, Bucharest, Romania (2008). Besides visiting professorships he made study tours to Brazil, Australia, China, Cuba, India, New-Zealand and USA. During his professorship he supervised successfully 61 PhD students. He was project leader of various international research and development projects (financed by EU or the Dutch Ministry of Foreign Affairs), including subjects like developments of primary health care, palliative care, home care for the aged, primary health care, care for specific diagnosis like cancer, rheumatoid arthritis, and spina bifida. These projects included researchers and practitioners from Belgium, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Norway, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia, Sweden, Switzerland, and United Kingdom. He received various rewards, including Academy Medal University PJ Safarit, Kosice, Slovakia, Honorary member of Romania Society of Family Medicine/General Practice, Romania, Honorary member of the European Society of Health and Medical Sociology, Honorary member Academy of Medical Sciences, Romania, Academy Medal University of Groningen, The Netherlands, Officer in Royal Order Oranje Nassau, The Netherlands, Siglium University of Krakow. He chaired – and still chairs - various national and international committees all related to scientific research in health care and gerontology.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Required