Health for All

Het moet een bijzondere bijeenkomst zijn geweest toen in Alma Ata, die vandaag 37 jaar geleden begon. They had a dream. Een oude droom. Het is lang geleden en Alma Ata was toen heel ver weg. Er was nog een koude oorlog en een ijzeren gordijn en toch moeten de geesten eensgezind zijn geweest. Hun droom vastgelegd in de ‘verklaring van Alma Ata’ in 1978: ‘Health for All by the year 2000’; 15 jaar geleden dus. Het was niet nieuw. Cicero formuleerde het 2000 jaar geleden mensenbreed: Nihil est unum uni tam simile, tam par, quam omnes inter nosmet ipsos sumus. Maar Cicero liet het bij mooie woorden en liet zich bedienen door zijn slaven.
In Alma Ata was het meer dan woorden. Regeringen, gezondheidswerkers, de wereld gemeenschap werden opgeroepen om burgers te beschermen tegen gezondheidsrisico’s en gezondheid te bevorderen. Zij kregen 22 jaar de tijd voor de realisatie. De opstellers van de verklaring gaven duidelijk aan wat er moest gebeuren.

Het klinkt zo vanzelfsprekend ‘alle mensen zijn gelijk’ (Cicero) en ‘bescherming tegen gezondheidsrisico’s en bevordering van gezondheid’ (Alma Ata). Iedereen ‘onderkent’ de onwenselijkheid van sociaaleconomische gezondheidsverschillen binnen een land en tussen landen. Ongezondheid is na Alma Ata vooral een sociaaleconomisch vraagstuk. In de toelichting op de verklaring wordt gestreefd naar een gezondheidstoestand, die alle mensen in staat stelt om een sociaal en economisch productief leven te leiden. Het gaat iedereen en dus de politiek aan. ‘Recht op gezondheids-zorg’ is inmiddels een ‘mensenrecht’, niet te verwarren met het onmogelijke ‘recht op gezondheid’.

Gezondheidsbescherming en –bevordering zijn in Nederland zo vanzelfsprekend geworden, dat de minister van Volksgezondheid een tijdje terug sprak over betutteling als de staat zich daar nog mee moest bemoeien. En eind 2014 ging Nederland nog een stap verder: niet ‘gezondheid voor allen’, maar ‘alles is gezondheid’. Daarmee is de doelstelling van Alma Ata per definitie gehaald. Ziek zijn is dus ook gezond. En, inderdaad, het heelt als het goed afloopt.

Recente cijfers over gezondheidsverschillen maken duidelijk dat de ideële doelstelling van ‘Health for All’ een illusie bleek en dus bij lange na niet is gehaald. Het goede nieuws is dat de sociaal-economische verschillen niet groter zijn geworden. Ze lijken min of meer stabiel. Het slechte nieuws is dat de realisatie van ‘Health for All niet dichterbij is gekomen. De genomen maatregelen blijken niet effectief (als er al maatregelen zijn genomen).

De opstellers hadden niet zomaar een droom. Ze waren duidelijk over de wijze van realisatie. Het belangrijkste en eerste vereiste mechanisme was eerstelijnsgezondheidscentra met huisartsen en wijkverpleegkundigen, gevolgd door een sociaal verzekeringssysteem dat toegankelijkheid en kwaliteit tot die eerstelijnszorg garandeerde. Een systeem dat alleen in Cuba bestaat (nog wel). In 2008 kwam de Wereld Gezondheidsorganisatie met een rapport om de realisatie van eerstelijnszorg dichter bij te brengen en in 2013 om te wijzen op de noodzaak van een verzekeringssysteem dat toegankelijkheid en kwaliteit garandeert. Dat is wel wat laat voor ‘Health for All by the year 2000’.

De wereld is na Alma Ata veranderd, opener en daarmee kleiner geworden, maar het heeft de droom van Health for All niet dichter bij gebracht. De uitbraak van nieuwe ziekten, de resistente micro-organismen door antibiotica, de handel in organen, de onbetaalbaarheid van geneesmiddelen ter bestrijding van kanker, de verslaving aan genotsmiddelen, laten zien dat Health for All ver weg ligt. Nog verder dan Alma Ata destijds was. En de stelling van de stoïcijn Cicero ? Vraag het de vluchtelingen …..

Author: Wim van den Heuvel

W.J.A. (Wim) van den Heuvel is born in Nuenen, the Netherlands. He is professor emeritus of the University of Groningen and of Maastricht University, the Netherlands, but still works as advisor/consultant/researcher. After Grammar School (Dutch: ‘Gymnasium’), he got his masters in Sociology and his PhD (thesis on ‘Adjustment in Nursing Homes’) at Radboud University Nijmegen. After assistant Professor at the Institute of Social Medicine, and of the Gerontology Centre, Radboud University Nijmegen (1969-1975) he was pointed as Director of the Institute of Social Oncology (Dutch Cancer Society, KWF), Amsterdam (1976 -1980). In 1979 Queen Juliana appointed him as Professor of medical sociology, University of Groningen, Faculty of Social Sciences and Faculty of Medicine. In 1989 he also became Scientific Director of the Northern Centre for Health and Research University of Groningen. In the period 2000-2005 he was working as Professor in Rehabilitation and Handicap Maastricht University, Maastricht, also acting as Director General Institute for Rehabilitation Research and as Scientific Director of Research school of Primary Health Care Research (CaRe), Maastricht University. He was visiting professor at Syracuse University USA (1975), the University of Vienna, Austria (1997) and Titu Maiorescu University, Bucharest, Romania (2008). Besides visiting professorships he made study tours to Brazil, Australia, China, Cuba, India, New-Zealand and USA. During his professorship he supervised successfully 61 PhD students. He was project leader of various international research and development projects (financed by EU or the Dutch Ministry of Foreign Affairs), including subjects like developments of primary health care, palliative care, home care for the aged, primary health care, care for specific diagnosis like cancer, rheumatoid arthritis, and spina bifida. These projects included researchers and practitioners from Belgium, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Norway, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia, Sweden, Switzerland, and United Kingdom. He received various rewards, including Academy Medal University PJ Safarit, Kosice, Slovakia, Honorary member of Romania Society of Family Medicine/General Practice, Romania, Honorary member of the European Society of Health and Medical Sociology, Honorary member Academy of Medical Sciences, Romania, Academy Medal University of Groningen, The Netherlands, Officer in Royal Order Oranje Nassau, The Netherlands, Siglium University of Krakow. He chaired – and still chairs - various national and international committees all related to scientific research in health care and gerontology.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Required