Integer en integraal

Integratie (integriteit) is een nastrevenswaardig iets. Rites, opvoeding en scholen zijn instituties die zorg dragen voor integratie, ondersteund door regels en wetten. Integratie brengt samenhang en saamhorigheid in de menselijke samenleving. Integratie van vreemden in een voor hen vreemde cultuur wordt in de meeste samenlevingen als zeer wenselijk zo niet als noodzakelijk en/of afdwingbaar gezien. In de ‘ontwikkelde’, ‘westerse landen’ lijkt die wenselijkheid – of tenminste het besef van die noodzaak – de laatste decennia sterk te zijn afgenomen, mogelijk samenhangend met de toenemende individualisering en globalisering. De laatste tien jaar wordt in dezelfde landen integratie een onderwerp van de politiek, wat – niet ongebruikelijk met ‘politieke onderwerpen’ – tot maatschappelijke verwarring leidt. In de rest van de wereld is integratie een oude, praktische regel en daarmee vanzelfsprekend voor vreemde en samenleving; de grens overschrijden betekent aanpassen of uitgesloten worden.

Integraal betekent ook samenhang. Integraal denken getuigt van (een poging tot) een samenhangende visie, die grenzen overschrijdt. Grensoverschrijdend denken is niet voor veel mensen weggelegd, al denkt menigeen anders over zichzelf. Integraal beleid brengt samenhang in de vele regels en arrangementen, die de maatschappij proberen te sturen tot ordentelijk geheel. Chaos is niet de beste omstandigheid, waarin een mens kan leven, dus heeft ordentelijkheid de voorkeur. Een integrale aanpak is een proces om over domeinen, partijen, instituties, disciplines heen een oplossing te vinden. Met een integrale aanpak wordt het probleem ‘echt’ opgelost en met een eendimensionale oplossing blijft dat een vraag. Een integrale benadering oogst meer waardering dan een gefractioneerde.

Integraal is ook integer. Wie heeft er iets tegen ‘integer’? ‘Integer’ is een Latijns woord, dat in de middeleeuwen ‘integralis’ werd en betekent ‘één geheel vormend’, maar oorspronkelijk ook ‘puur’, ‘oorspronkelijk’, ‘onaangeraakt’, ‘eerlijk’. Integraal is dus integer en dat is goed. Wie wil versnippering, wie wil namaak, wie wil oneerlijkheid? Iemand een integer mens noemen is een hooggewaardeerde, maar helaas weinig (terecht) voorkomende kwalificatie van een individu. Het onterechte ligt verscholen in de norm ‘over de dode niets dan goeds’.
Eenzelfde betekenis en toch is integraal niet vanzelfsprekend integer of omgekeerd. Bij gebrek aan nadere analyse worden integer en integraal te onpas gebruikt en is hun positieve connotatie onterecht.

Integraal beleid of aanpak mag dan mogelijk een probleem ‘echt’ oplossen, maar een vraag blijft – als het integrale lukt – of het ook effectief is. Een gerichte aanpak lost een probleem meestal snel op. Een hoge bloeddruk hangt samen met bewegingspatroon, voeding en (ont)spanning. Een integrale aanpak lost het probleem op termijn op, maar de bètablokker meteen. Mogelijk is de medicijn niet de beste oplossing, maar het werkt wel (en redt daarmee voorlopig levens). Gemeenschapszin tussen en betrokkenheid van burgers in de wijk (samen verantwoordelijk, samen doen) bestrijdt misdaad en draagt bij aan veiligheid en sociale cohesie, maar vooralsnog heeft de burger last van ‘overlast’. Lik op stuk beleid is direct merkbaar. Dus is de verleiding zich door één aspect, één partij, één visie te laten leiden. Dat is niet integraal en mogelijk ook niet integer.

In Nederland is er naast een integratie beleid, ook integraal beleid en integriteitbeleid. Integriteitbeleid, zoals gangbaar bij ministeries, gaat niet over het land, maar over ambtenaren. Dat beleid moet hen helpen integer te handelen. Er zijn zeven kenmerken waar rekening mee dient te worden gehouden bij integer handelen: betrouwbaarheid, eerlijkheid, loyaliteit, onafhankelijkheid, rechtvaardigheid, respect en verantwoordelijkheid. Het is nog niet zo eenvoudig een afweging te maken tussen die zeven kenmerken. Gaan onafhankelijkheid en rechtvaardigheid altijd samen? Moet eerlijkheid zwaarder wegen dan respect? Wint eerlijkheid het van loyaliteit of respect?

Het wordt tijd tot een herdefiniëring van integer en integraal. Of misschien moeten die woorden niet meer gebruikt worden. Het wordt dan mogelijk ‘transparanter’ (ook zo een mode woord, waarvan de betekenis onduidelijk is) wat wordt bedoeld. Er zal weinig integer of integraal blijken.

Author: Wim van den Heuvel

W.J.A. (Wim) van den Heuvel is born in Nuenen, the Netherlands. He is professor emeritus of the University of Groningen and of Maastricht University, the Netherlands, but still works as advisor/consultant/researcher. After Grammar School (Dutch: ‘Gymnasium’), he got his masters in Sociology and his PhD (thesis on ‘Adjustment in Nursing Homes’) at Radboud University Nijmegen. After assistant Professor at the Institute of Social Medicine, and of the Gerontology Centre, Radboud University Nijmegen (1969-1975) he was pointed as Director of the Institute of Social Oncology (Dutch Cancer Society, KWF), Amsterdam (1976 -1980). In 1979 Queen Juliana appointed him as Professor of medical sociology, University of Groningen, Faculty of Social Sciences and Faculty of Medicine. In 1989 he also became Scientific Director of the Northern Centre for Health and Research University of Groningen. In the period 2000-2005 he was working as Professor in Rehabilitation and Handicap Maastricht University, Maastricht, also acting as Director General Institute for Rehabilitation Research and as Scientific Director of Research school of Primary Health Care Research (CaRe), Maastricht University. He was visiting professor at Syracuse University USA (1975), the University of Vienna, Austria (1997) and Titu Maiorescu University, Bucharest, Romania (2008). Besides visiting professorships he made study tours to Brazil, Australia, China, Cuba, India, New-Zealand and USA. During his professorship he supervised successfully 61 PhD students. He was project leader of various international research and development projects (financed by EU or the Dutch Ministry of Foreign Affairs), including subjects like developments of primary health care, palliative care, home care for the aged, primary health care, care for specific diagnosis like cancer, rheumatoid arthritis, and spina bifida. These projects included researchers and practitioners from Belgium, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Norway, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia, Sweden, Switzerland, and United Kingdom. He received various rewards, including Academy Medal University PJ Safarit, Kosice, Slovakia, Honorary member of Romania Society of Family Medicine/General Practice, Romania, Honorary member of the European Society of Health and Medical Sociology, Honorary member Academy of Medical Sciences, Romania, Academy Medal University of Groningen, The Netherlands, Officer in Royal Order Oranje Nassau, The Netherlands, Siglium University of Krakow. He chaired – and still chairs - various national and international committees all related to scientific research in health care and gerontology.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Required