Posted in policy reflection and observation science

Corona paniek.

Niet alleen in het maatschappelijk leven en de politiek, ook in de wetenschap laat de corona-pandemie sporen achter, die soms meer op paniek wijzen dan…

read more... Corona paniek.
Posted in old people science

Langer leven: een kansspel?

Wetenschappers zoeken naar determinanten van langer leven. Wetenschappers zoeken naar interventies hoe – als dat leven bedreigd wordt – dat leven te verlengen. Wat is…

read more... Langer leven: een kansspel?
Posted in policy science

Een veerkrachtige maatschappij?

Weerstand en veerkracht zijn twee kanten van dezelfde medaille en komen in alle systemen (natuur, mens, organisatie, maatschappij) voor. Weerstand heeft veelal een ‘afstandelijke’ grondtoon…

read more... Een veerkrachtige maatschappij?
Posted in old people policy science

Demografie: te veel, te oud?

Vijftig jaar geleden was demographie een wetenschapsgebied, dat eeuwenlang de aandacht van beleidsmakers trok. Het ‘echte vak’ wordt heden ten dage gemist. Toen konden demografische…

read more... Demografie: te veel, te oud?
Posted in old people policy science

Oude maatschappij.

Japan heeft al decennia de hoogste levensverwachting ter wereld. Het land van ‘Healthy Ageing’ worstelt al die tijd met de maatschappelijke consequenties ervan. Het tastte…

read more... Oude maatschappij.
Posted in old people policy science

Healthy Ageing: een sprookje?

De mensheid droomt al eeuwenlang over een lang leven, soms zelfs over een eeuwig leven. En er zijn mensen, die denken dat er al een…

read more... Healthy Ageing: een sprookje?
Posted in health care old people science

Gratis zorg?

Het moet niet gekker worden. De NRC kopte op 25 oktober op de wetenschapspagina ‘Gratis zorg maakt de kloof tussen arm en rijk niet klein’….

read more... Gratis zorg?
Posted in policy science

Kwaliteit?

Kwaliteit telt. Kwaliteit is belangrijk voor de burger. In Nederland zit de burger goed. Nederland loopt in Europa, als men de burgers vraagt, voorop in…

read more... Kwaliteit?
Posted in policy science

Wetenschapsevaluatie

Na de ‘studenten revoltes’ eind jaren zestig werd tien jaar later – ook binnen de senaat van de universiteit – de tijd rijp geacht voor…

read more... Wetenschapsevaluatie
Posted in health care science

Dijkdoorbraak dementie

Vijf jaar geleden werd – op verzoek van de Zorggroep Solis – gestart met een studie naar de ‘state of the art’ van dementie, die…

read more... Dijkdoorbraak dementie