Problemen in de gezondheidszorg; oplossingen? zorgelijk!

Er is een nieuw akkoord over hoe de problemen in de gezondheidszorg op te lossen. Zijn er dan problemen? Ja, maar dat is binnenkort verleden tijd. Met veel tromgeroffel is het Integraal Zorgakkoord (IZA) aangeboden aan de Tweede Kamer. Iedereen werkt samen met iedereen om een zo goed mogelijk zorgsysteem te realiseren, stelt het akkoord. Het IZA meldt, dat de eerstelijnszorg heel belangrijk is om alle ambities in dit akkoord waar te maken, i.e. de huidige (vele) problemen in de zorg op te lossen en niet te laten terugkomen, mag men aannemen? De ‘partij’, die over de eerste lijn gaat, heeft het akkoord echter niet ondertekend! Who cares?

Welke problemen zijn er in de zorg? Een oproep voor ‘bijscholingen in de zorg’ vraagt om sprekers en goede voorbeelden. Sprekers ter zake vinden is blijkbaar problematisch even als goede voorbeelden. Volgens de oproep zijn regionale samenwerking, het personeelstekort en de digitalisering in de “spoedzorgketen”, beschikbaarheid/bereikbaarheid van acute zorg in verpleging/verzorging/thuiszorg en implementatie van kwaliteitsstandaarden (m.n. in de acute zorg) problemen, die aandacht vragen. Samengevat: er zijn overal problemen in de zorg (verpleging, verzorging, intensive care, thuiszorg) met personeel, financiering, organisatie en kwaliteit. Mede door de pandemie is de aanwezigheid van deze problemen nog duidelijker geworden. En dat levert (extra) werk op voor adviseurs. Vragen te over: Wat is de beste veranderingsstrategie om arbeidstekorten te verkleinen? Hoe de eerste lijn te herstructureren (lees: leren samen te werken). Hoe digitalisering te versnellen? Maar als er al antwoorden komen, die haalbaar zijn (quod non), blijft de vraag over: leiden de ‘oplossingen’ tot betere zorg? En ook die vraag wordt niet beantwoord. Verwacht men, dat het spreekwoord “goed voorbeeld doet goed volgen” in de zorgpraktijk werkt? Blijkbaar, want men zoekt ook naar ‘goede voorbeelden’.

De adjectiva van zorg geven echter te denken: integrale zorg, passende zorg, essentiële zorg, de juiste zorg op de juiste plek, inhaalzorg, thuiszorg, eerste lijnszorg, mantelzorg, vrijwilligerszorg, professionele zorg, intensieve zorg, langdurige zorg, ambulante zorg, klinische zorg, acute zorg en acute ouderenzorg. Hoeveel ‘goede voorbeelden’ zijn er nodig? De vraag blijft echter: wat is zorg?

Het werkwoord ‘zorgen’ geeft aan, dat men doet wat nodig is, hulp biedt, gerust stelt, ondersteunt, maar ook dat men ongerust is, het niet vertrouwt. Zorgzaam is een kwaliteit, die gepaard gaat met interesse, begrip, vaardigheid, kennis. Zorg vereist betrokkenheid, maar ook kennis, vaardigheid, financiering, ethiek, wetgeving. Een combinatie van deze kwaliteiten zou men ‘goede zorg’ kunnen noemen. Die combinatie vraagt om organisatie en daar zijn betrokkenheid van wetgever, professionals (dus opleiders), financiers, bestuurders en klanten voor nodig. En gezien de complexiteit vraagt het om toezicht. Zorg is complex.

Bij een complex ‘iets’ zijn bij iedere verandering problemen te verwachten. Daarom dient men vóór iedere voorgenomen verandering (in casu in de zorg), duidelijk te maken wat de beoogde verandering (verbetering?) voor ieder van de ‘spelers’/organisaties betekent, hoe men denkt dit uit te voeren (implementeren) en of de ‘patiënt’ er beter van wordt. Op basis daarvan kan men starten met “The proof is in the pudding”. De kwaliteit, de juistheid, de betekenis voor de patiënt, de haalbaarheid voor professional en organisatie moet in de praktijk worden getoond. In de proeftuin worden de (onverwachte) problemen, waar men op stoot, opgelost (als alles ‘goed’ gaat). Helaas is daarmee de verandering/vernieuwing/verbetering in de zorg nog geen gemeengoed. Dan moet nog blijken of het ‘akkoord’ in de praktijk wordt uitgevoerd. Het is zorgelijk, dat er nu al een handtekening ontbreekt. Oplossingen? Zorgelijk!

Author: Wim van den Heuvel

W.J.A. (Wim) van den Heuvel is born in Nuenen, the Netherlands. He is professor emeritus of the University of Groningen and of Maastricht University, the Netherlands, but still works as advisor/consultant/researcher. After Grammar School (Dutch: ‘Gymnasium’), he got his masters in Sociology and his PhD (thesis on ‘Adjustment in Nursing Homes’) at Radboud University Nijmegen. After assistant Professor at the Institute of Social Medicine, and of the Gerontology Centre, Radboud University Nijmegen (1969-1975) he was pointed as Director of the Institute of Social Oncology (Dutch Cancer Society, KWF), Amsterdam (1976 -1980). In 1979 Queen Juliana appointed him as Professor of medical sociology, University of Groningen, Faculty of Social Sciences and Faculty of Medicine. In 1989 he also became Scientific Director of the Northern Centre for Health and Research University of Groningen. In the period 2000-2005 he was working as Professor in Rehabilitation and Handicap Maastricht University, Maastricht, also acting as Director General Institute for Rehabilitation Research and as Scientific Director of Research school of Primary Health Care Research (CaRe), Maastricht University. He was visiting professor at Syracuse University USA (1975), the University of Vienna, Austria (1997) and Titu Maiorescu University, Bucharest, Romania (2008). Besides visiting professorships he made study tours to Brazil, Australia, China, Cuba, India, New-Zealand and USA. During his professorship he supervised successfully 61 PhD students. He was project leader of various international research and development projects (financed by EU or the Dutch Ministry of Foreign Affairs), including subjects like developments of primary health care, palliative care, home care for the aged, primary health care, care for specific diagnosis like cancer, rheumatoid arthritis, and spina bifida. These projects included researchers and practitioners from Belgium, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Norway, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia, Sweden, Switzerland, and United Kingdom. He received various rewards, including Academy Medal University PJ Safarit, Kosice, Slovakia, Honorary member of Romania Society of Family Medicine/General Practice, Romania, Honorary member of the European Society of Health and Medical Sociology, Honorary member Academy of Medical Sciences, Romania, Academy Medal University of Groningen, The Netherlands, Officer in Royal Order Oranje Nassau, The Netherlands, Siglium University of Krakow. He chaired – and still chairs - various national and international committees all related to scientific research in health care and gerontology.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Required