Geen twee jaar ouder, wel armer.

Ruim twee jaar geleden begon het ‘European Year of Active Ageing’, op initiatief van de Europese Commissie. Het doel was de Europese burgers meer bewust te maken van de bijdrage die oude mensen aan de maatschappij te bieden hebben. Zoiets moet voor een grijpstuiver (een onbekend begrip inmiddels) kunnen, dacht men in EU burelen. Een mooi idee hoeft niet te veel geld te kosten; het verkoopt zichzelf. Bovendien zoveel dragen die Europese oudjes nu ook weer niet bij aan het Europese budget. Vijf miljoen euro, daar moet het mee!

De ambities waren er ondanks het budget niet minder om. De bewustmaking over wat en waar ouderen kunnen bijdragen aan de maatschappij richtte zich op drie thema’s: arbeid (lees: langer werken), maatschappelijke deelname (lees: vrijwilligerswerk en mantelzorg) en onafhankelijk leven (lees: goedkope woning aanpassing). Thema’s die sindsdien in de nationale politiek in EU landen populair zijn. Dat is bewustmaking.

Als klap op de vuurpijl kwam daar een ‘aansprekende’, lange termijn doelstelling bij: “het EU initiatief heeft tot doel het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid leven in 2020 met twee jaar te verlengen ten opzichte van de situatie in 2011”.
Wie bedenkt zoiets? Wat is ‘goede gezondheid’? Wat wordt bedoeld met ‘t.o.v. de situatie in 2011’? Irrelevante vragen voor EU bestuurders; zij weten – door wie ingefluisterd? – dat het kan: door e-health! E-health, een technologie die de zelfredzaamheid van oude mensen aantast en afhankelijk maakt van nieuwe (nog te ontwikkelen!) technologische vindingen, die schijnzekerheid bieden. Maar het zou ergens (waar?) ook kosten besparen.

Voor 5 miljoen euro zijn in 2012 – na aftrek van de kosten voor promotie van ‘European Year of Active Ageing’ en vergaderkosten van bobo’s – 14 EU projecten gestart; ruim 300 ton per project, maar de variatie is groot. Een EU project betekent dat tenminste meer dan een land deelneemt. Nederland deed in alle 14 projecten mee! Kampioen! Op afstand is het Verengd Koninkrijk tweede (8 projecten), gevolgd door Finland, Griekenland en Spanje ex aequo als derde (5 projecten).

Bieden de projecten zicht op het einddoel van 2020. Op basis van de ingediende projecten was het antwoord op voorhand al ‘nee’, maar dat bleek geen belemmering voor honorering. Nu eind 2014 – twee jaar later volgens planning – zijn de laatste resultaten bekend en wordt de EU burger over 6 jaar 2 jaar ouder en wel in goede gezondheid. Tenminste volgens EU propaganda, pardon bewustmaking.

Waarom op voorhand al ‘nee’? Inhoudelijke analyse van de 14 projecten toont aan dat noch bewustmaking noch langer in goede gezondheid leven haalbare uitkomsten zijn via de projecten. Enkele voorbeelden. Is een meer vertrouwde en nieuwe (een contradictio in terminis?) technologie en meer betrokkenheid bij technologie een garantie voor langer in gezondheid leven? Zorgt een cursus voor 160 visueel beperkte ouderen in vier landen voor een doorbraak in participatie van ouderen? Zal de ‘memory box’ waar oude mensen hun levensverhaal aan jonge mensen vertellen (te vertalen in alle EU talen), gerealiseerd in twee werkgroepen met ieder 15 jonge en 15 oude mensen, de solidariteit tussen generaties in Europa versterken? Wat te denken van het project voor energie-besparing in verpleeghuizen in Europa? Wordt de Europese burger daardoor meer bewust van de bijdragen die ouderen kunnen leveren aan de maatschappij? Ook een ‘groen project’ ontwikkelde cursussen om oude mensen in de EU te leren meer verantwoord met energie om te gaan. Los van de vraag of de cursussen succesvol zijn en los van de vraag waarom deze cursussen zich alleen op oude mensen richten draagt zo een project niet bij aan een hogere arbeidsproductiviteit of meer vrijwilligerswerk door ouderen.

Wordt u wijzer van de uitgevoerde projecten. Hoogst onwaarschijnlijk. Tot nu toe zijn geen internationale, wetenschappelijke publicaties melden, Dus is er geen bewijs voor betrouwbare methodiek en geldige uitkomsten. De projecten dragen ook niet bij aan meer ‘bewustwording en betrokkenheid’. Integendeel. De inhoud van de projecten roept de vraag op of deze ‘ageisme’ in de EU niet versterken. Zeker is dat U door deze projecten in 2020 geen twee jaar ouder wordt in goede gezondheid. Misschien maar goed in een EU met zo een programma voor ‘Active Ageing’. Zeker is dat het verspilling van (uw) geld was; voor jonge en oude mensen.

(ingekort gepubliceerd in Trouw op 21 oktober 2014)

Author: Wim van den Heuvel

W.J.A. (Wim) van den Heuvel is born in Nuenen, the Netherlands. He is professor emeritus of the University of Groningen and of Maastricht University, the Netherlands, but still works as advisor/consultant/researcher. After Grammar School (Dutch: ‘Gymnasium’), he got his masters in Sociology and his PhD (thesis on ‘Adjustment in Nursing Homes’) at Radboud University Nijmegen. After assistant Professor at the Institute of Social Medicine, and of the Gerontology Centre, Radboud University Nijmegen (1969-1975) he was pointed as Director of the Institute of Social Oncology (Dutch Cancer Society, KWF), Amsterdam (1976 -1980). In 1979 Queen Juliana appointed him as Professor of medical sociology, University of Groningen, Faculty of Social Sciences and Faculty of Medicine. In 1989 he also became Scientific Director of the Northern Centre for Health and Research University of Groningen. In the period 2000-2005 he was working as Professor in Rehabilitation and Handicap Maastricht University, Maastricht, also acting as Director General Institute for Rehabilitation Research and as Scientific Director of Research school of Primary Health Care Research (CaRe), Maastricht University. He was visiting professor at Syracuse University USA (1975), the University of Vienna, Austria (1997) and Titu Maiorescu University, Bucharest, Romania (2008). Besides visiting professorships he made study tours to Brazil, Australia, China, Cuba, India, New-Zealand and USA. During his professorship he supervised successfully 61 PhD students. He was project leader of various international research and development projects (financed by EU or the Dutch Ministry of Foreign Affairs), including subjects like developments of primary health care, palliative care, home care for the aged, primary health care, care for specific diagnosis like cancer, rheumatoid arthritis, and spina bifida. These projects included researchers and practitioners from Belgium, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Norway, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia, Sweden, Switzerland, and United Kingdom. He received various rewards, including Academy Medal University PJ Safarit, Kosice, Slovakia, Honorary member of Romania Society of Family Medicine/General Practice, Romania, Honorary member of the European Society of Health and Medical Sociology, Honorary member Academy of Medical Sciences, Romania, Academy Medal University of Groningen, The Netherlands, Officer in Royal Order Oranje Nassau, The Netherlands, Siglium University of Krakow. He chaired – and still chairs - various national and international committees all related to scientific research in health care and gerontology.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Required